Moot Care Sentrum

ons bring hulp en hoop

Wie en wat is Moot Care Sentrum

Moot Care Sentrum is ’n NPO (084-927-NPO) wat 'n veilige hawe skep in die Moot omgewing vir mense wat in nood verkeer. In die Moot omgewing is daar tans ’n groot toename in byna alle vorme van nood. Die Moot Care Span bied geestelike, emosionele en praktiese ondersteuning sowel as materiële ondersteuning (kospakkies & klere).

Ons het twee kern vrae wat deel vorm van ons organisasie se leuse:

  1. Watter rol kan Moot Care Sentrum vervul om die uitdagings in ons omgewing in geleenthede te omskep?
  2. Hoe kan Moot Care Sentrum hulp en hoop bring vir diegene in nood?

Moot Care Sentrum poog om volhoubare wyses te vind sodat ons ’n effektiewe verskil kan maak. Tans bestaan Moot Care Sentrum uit 4 kern bedieninge wat weekliks bedryf word:

  1. Voedselskema: Dinsdaeoggende vanaf 08:00. In samewerking met AGS Lofdal is die fokuspunt van hierdie bediening die haweloses. Daar word ongeveer  maandeliks aan 86 mense kos voorsien. Die voedselskema is egter ook betrokke by skole om aan hongerlydende kinders kos te voorsien.
  2. In samewerking met CMR (Christelike Maatskaplike Raad) word daar op Woensdaeoggende vanaf 08:00 kos voorsien aan gesinne in die Moot omgewing. Verskeie beradingsessies word deur die CMR se maatskaplikewerkers aan die gesinne gegee.
  3. Jakob se Put: Donderdaeoggende vanaf 08:30. Ons fokuspunt is die werkloses / werksoekers. Geestelike/emosionele bemoeding word voorsien, asook verhouding- en werkverwantevaardighede. Werksoekers/ Werkloses word op ’n databasis geplaas; onderhoude word gevoer; kospakkies en/of klere en ou selfone word gegee om hulle in die proses te help. Moot Care Sentrum reël verskeie kursusse vir die werkloses om nuwe vaardighede vir hulle te reël in ’n poging om ’n inkomste te verdien.
  4. Werkskepping: Moot Care Sentrum poog om geleenthede te skep vir diegene wat werkloos is. Ons het ’n Karwas projek elke 1ste Saterdag van die maand by NG Gemeente Rietfontein-Suid waar 7 werkloses die geleentheid het om karre te was vir ’n inkomste. In samewerking met ons Ring bied 3 ander gemeentes ook die karwas aan. Tans is daar ’n Houtwerksentrum waar daar met pallethout produkte gemaak word. Op Donderdaeoggende het ons ’n Huishulpprojek.
  5. Klere Projek: Moot Care Sentrum voorsien klere sover moontlik, sowel as komberse in die winter.